Tín dụng ngân hàng

Tín dụng ngân hàng

  • Họ tên: Nguyễn Nhất Vũ
  • Giới tính: Nữ
  • Địa chỉ: 24 Bùi Hữu Nghĩa, Bình Thủy, Cần Thơ
  • Điện thoại: 0985626525
  • Email: nhatvu8885@yahoo.com
  • Tình trạng hôn nhân: Độc thân
  • Ngày cập nhật hồ sơ: 04/03/2014

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC