Thu Kho

Thu Kho

  • Họ tên: Nguyen Huu Thao
  • Giới tính: Nữ
  • Địa chỉ: 50A/8 Le Hong Phong, KV6 P Tra Noc, Bình Thủy, Cần Thơ
  • Điện thoại: 0939641643
  • Email: huuthao45@gmail.com
  • Tình trạng hôn nhân: Độc thân
  • Ngày cập nhật hồ sơ: 19/06/2014

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC