Nhân Viên Kỹ Thuật Xây Dựng

Nhân Viên Kỹ Thuật Xây Dựng

  • Họ tên: Võ Duy Thuận
  • Giới tính: Nữ
  • Địa chỉ: Ninh Kiều- Cần Thơ, Cà Mau, Cà Mau
  • Điện thoại: 01665213535
  • Email: voduythuanxd@gmail.com
  • Tình trạng hôn nhân: Độc thân
  • Ngày cập nhật hồ sơ: 20/06/2014

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Chưa có kinh nghiệm