Nhân viên kinh doanh

Nhân viên kinh doanh

  • Họ tên: Nguyễn Đức Anh
  • Giới tính: Nữ
  • Địa chỉ: 314/15, KV Bình dương, Long Hoa, Bình Thủy, Cần Thơ
  • Điện thoại: 0937867400
  • Email: ducanh.canthosale@gmail.com
  • Tình trạng hôn nhân: Độc thân
  • Ngày cập nhật hồ sơ: 09/08/2014

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

5 năm nhân viên kế hoạch kinh doanh