giáo dục-làm việc online

giáo dục-làm việc online

  • Họ tên: Phạm Công Thuận
  • Giới tính: Nữ
  • Địa chỉ: 75E/6 Nguyễn Văn Linh, Long Tuyền, Bình Thủy, Cần Thơ, Bình Thủy, Cần Thơ
  • Điện thoại: 01256761687
  • Email: congthuan0106@gmail.com
  • Tình trạng hôn nhân: Độc thân
  • Ngày cập nhật hồ sơ: 14/05/2015

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

6 năm công tác tại trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm