Bán Thời Gian

Bán Thời Gian

  • Họ tên: Nguyễn Duy Khánh
  • Giới tính: Nữ
  • Địa chỉ: 123, Trần Hưng Đạo, KV 4, P5, TP Vị Thanh, HG, Vị Thanh, Hậu Giang
  • Điện thoại: 01659101298
  • Email: ndkhanhpro111@gmail.com
  • Tình trạng hôn nhân: Độc thân
  • Ngày cập nhật hồ sơ: 27/04/2014

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC