Phương thức thanh toán bằng Chuyển khoản

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN BẰNG CHUYỂN KHOẢN- Bạn phải tìm hiểu kỹ biểu phí của từng ngân hàng khi thực hiện chuyển khoản đến tài khoản website.

- Hình thức chuyển khoản thường dùng: ATM hoặc Internet banking (chuyển khoản online).

- Ghi chú nội dung chuyển khoản:

   + Đối với thanh toán tiền đăng tuyển dụng: "Cty abc thanh toán tiền dịch vụ"

      Ví dụ: Cty abd thanh toán hợp đồng 01/2014

   + Đối với thành viên nạp tiền vào tài khoản: "abc nạp tiền vào tài khoản". Trong đó abc là số ID/ số điện thoại/email thành viên

      Ví dụ: ID 51 nạp tiền vào tài khoản

      Ví dụ: 0985.626.525 nạp tiền vào tài khoản

      Ví dụ: abc@yahoo.com nạp tiền vào tài khoản

- Danh sách các tài khoản ngân hàng của website:

 

Phương thức thanh toán bằng Tiền mặt

Vietinbank chi nhánh Tây Đô (Ngân hàng Công thương)

- Số tài khoản: 711A18258573

- Chủ tài khoản: Nguyễn Nhất Vũ

 

Phương thức thanh toán bằng Tiền mặt

BIDV chi nhánh Cần Thơ (Ngân hàng Đầu tư & Phát triển)

- Số tài khoản: 7411-0000-1631-44

- Chủ tài khoản: Nguyễn Nhất Vũ

 

Phương thức thanh toán bằng Tiền mặt

Vietcombank chi nhánh Tây Đô (Ngân hàng Ngoại thương)

- Số tài khoản: 0111-0006-45522

- Chủ tài khoản: Nguyễn Nhất Vũ

 

Phương thức thanh toán bằng Tiền mặt

DongAbank chi nhánh Cần Thơ (Ngân hàng Đông Á)

- Số tài khoản: 0

- Chủ tài khoản: Nguyễn Nhất Vũ