Hướng dẫn sử dụng và quản lý Tài khoản

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN* ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN THÀNH VIÊN

 Bước 1: Click chọn biểu tượng Đăng ký như hình bên dưới:

Hướng dẫn sử dụng và quản lý Tài khoản

 Bước 2: Điền đầy đủ thông tin có dấu (*) và click vào Đăng ký:

Hướng dẫn sử dụng và quản lý Tài khoản


Hướng dẫn sử dụng và quản lý Tài khoản

Đăng ký tài khoản thành công

 Bước 3: Vào email đã đăng ký để nhận mail kích hoạt tài khoản:

Hướng dẫn sử dụng và quản lý Tài khoản

* ĐĂNG NHẬP

CanThoWork.com hỗ trợ đăng nhập bằng email hoặc bằng số điện thoại.


* QUẢN LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Sau khi đăng nhập tài khoản thì bên trái màn hình xuất hiện các thông tin tài khoản, khi muốn sửa chữa hoặc cập nhật thông tin cá nhân vui lòng chọn Thông tin cá nhân và cập nhật thông tin sau đó click Cập nhật.

Hướng dẫn sử dụng và quản lý Tài khoản

Khi thành viên muốn thay đổi mật khẩu, xin vui lòng click vào Đổi mật khẩu, điền thông tin và cập nhật mật khẩu mới.

Hướng dẫn sử dụng và quản lý Tài khoản

Website quản lý thành viên bằng mã ID thành viên, mỗi tài khoản khi đăng ký đều có một mã ID và là mã duy nhất.

Hướng dẫn sử dụng và quản lý Tài khoản

Quản lý và sử dụng số tiền trong tài khoản của bạn xem tại đây.

Hướng dẫn sử dụng và quản lý Tài khoản

Quản lý và sử dụng mục Đăng rao vặtQuản lý rao vặt xem tại đây.


Quản lý sử dụng mục Hồ sơ ứng viên xem tại đây.


* THÔNG BÁO TỪ BAN QUẢN TRỊ

Để thuận tiện trong việc trao đổi thông tin đến thành viên, khi website gửi thông báo đến thành viên thì tại mục quản lý tài khoản thành viên sẽ xuất hiện dòng chữ màu đỏ Thông báo từ ban quản trị, nếu không có thông báo thì tại mục tài khoản thành viên sẽ không xuất hiện dòng chữ này

Hướng dẫn sử dụng và quản lý Tài khoản

Màn hình khi chưa có Thông báo

Hướng dẫn sử dụng và quản lý Tài khoản

Màn hình khi có thông báo từ Ban quản trị