Hướng dẫn sử dụng mục Rao Vặt

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MỤC RAO VẶT- Khi đăng tin rao vặt có thể chọn tin thường (miễn phí) hoặc tin VIP (xem biểu phí tại đây)


- Xem phương thức thanh toán tại đây


- Đối với tin thường bạn có thể vào Cập nhật để tin có thể lên đầu chuyên mục bạn đăng.


- Đối với tin VIP khi bạn cập nhật hoặc sửa chữa tin sẽ bị trừ theo biểu phí đăng tin VIP. Do vậy khi muốn sửa chữa thông tin thì thành viên phải liên hệ Ban quản trị.

 

* ĐĂNG TIN RAO VẶT

 Bước 1: Click chọn Đăng rao vặt như hình bên dưới:

 Hướng dẫn sử dụng mục Rao Vặt

 Bước 2: Điền đầy đủ thông tin tin rao vặt:

 - Tiêu đề tin

 - Chọn loại tin thường hay tin VIP

 - Chọn danh mục để đăng phù hợp với sản phẩm dịch vụ mà bạn cần đăng

 - Chọn nơi đăng, là nơi bạn thực hiện giao dịch

 Hướng dẫn sử dụng mục Rao Vặt

 Bước 3: Nhập mô tả chi tiết tin rao vặt:

 - Bạn điền đầy đủ thông tin miêu tả sản phẩm dịch vụ và thông tin liên hệ

 - Ngoài ra CanThoWork.com hỗ trợ cho bạn đăng tin có hình ảnh đính kèm để tin rao vặt thêm phần sinh động.

   + Chọn Insert URL đối với ảnh được up load từ thiết bị của bạn: tin VIP sẽ không bị giới hạn, tin thường chỉ đăng 01 ảnh/01 tin

   + Chọn Upload đối với ảnh được chèn link từ website khác: không giới hạn

 - Lưu ý, bạn chọn kích thước chiều rộng của ảnh Width tối đa 700 px


Hướng dẫn sử dụng mục Rao Vặt

Hướng dẫn sử dụng mục Rao Vặt

 Bước 4: Đăng ký thành công và thường xuyên cập nhật hồ sơ của bạn:

 Hướng dẫn sử dụng mục Rao Vặt

* QUẢN LÝ TIN RAO VẶT

Bước 1: Click chọn Quản lý rao vặt như hình bên dưới:

 Hướng dẫn sử dụng mục Rao Vặt

Bước 2: Click chọn thao tác đối với tin rao vặt bạn cần quản lý:

- Cập nhật: Đưa tin bạn lên top chuyên mục (tin thường miễn phí, tin VIP có thu phí).

- Sửa chữa: Thay đổi thông tin bài viết của mình

- Xóa: Loại bỏ vĩnh viễn bài viết ra khỏi website

 Hướng dẫn sử dụng mục Rao Vặt

* XEM TIN RAO VẶT

Vào chuyên mục Rao vặt, sau đó chọn lĩnh vực mua bán giao dịch mà bạn quan tâm. Trong từng chuyên mục bạn có thể lọc tìm tin rao vặt theo tiêu chí Loại giao dịch, Nơi đăng tin hoặc xem tất cả:

Hướng dẫn sử dụng mục Rao Vặt

Hướng dẫn sử dụng mục Rao Vặt