Hướng dẫn sử dụng mục Hồ Sơ Ứng Viên

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MỤC HỒ SƠ ỨNG VIÊN- Mỗi thành viên chỉ đăng 01 hồ sơ ứng viên và có thể cập nhật hồ sơ

- Đăng hồ sơ lần đầu và cập nhật hồ sơ sẽ có thu phí. Xem biểu phí tại đây

- Hiện tại CanThoWork.com đang trong thời gian miễn thu phí chuyên mục Hồ sơ ứng viên

 

* ĐĂNG HỒ SƠ ỨNG VIÊN

 Bước 1: Click chọn Hồ sơ tuyển dụng của bạn như hình bên dưới:

 Hướng dẫn sử dụng mục Hồ Sơ Ứng Viên

 Bước 2: Điền đầy đủ thông tin có dấu (*) và click vào Cập nhật:

 Hướng dẫn sử dụng mục Hồ Sơ Ứng Viên

 Bước 3: Đăng ký thành công và thường xuyên cập nhật hồ sơ của bạn:

Hướng dẫn sử dụng mục Hồ Sơ Ứng Viên 


* QUẢN LÝ HỒ SƠ ỨNG VIÊN

CanThoWork.com hỗ trợ việc đăngcập nhật hồ sơ của bạn lên đầu trang, khi bạn vào Cập nhật hồ sơ ứng viên thì hồ sơ của bạn sẽ lên trên đầu chuyên mục.