Hướng dẫn quản lý Tiền trong tài khoản
* Tiền trong tài khoản tại CanThoWork.com có đơn vị là đồng
* 1 đồng tại CanThoWork.com = 1.000 VNĐ
* Bạn có thể nạp tiền theo nhiều phương thức, xem hướng dẫn thanh toán tại đây hoặc nạp tiền trực tiếp tại đây.
* Bạn sử tiền trong tài khoản tại CanThoWork.com dùng để đăng Thông tin tuyển dụng, đăng và cập nhật Hồ sơ ứng viên, đăng tin VIP và gia hạn tin VIP tại mục Rao vặt.
* Tiền trong tài khoản CanThoWork.com sẽ không được quy đổi bằng tiền mặt, không được chuyển đổi dưới bất cứ hình thức nào, không được chuyển đổi giữa các thành viên