Đăng ký nhận bản tin việc làm

- Bản tin việc làm CanThoWork.com được gửi vào email vào ngày chủ nhật hàng tuần.

- Để nhận được Bản tin việc làm của CanThoWork.com có 02 cách:


Cách 1:

- Bạn vui lòng đăng ký làm thành viên CanThoWork.com (đăng ký tại đây)

- Sau khi Đăng ký thành viên, bạn phải đăng Hồ sơ ứng tuyển của cá nhân (xem hướng dẫn)


Cách 2:

- Bạn vui lòng đăng ký làm thành viên CanThoWork.com (đăng ký tại đây)

- Gửi đăng ký nhận bản tin:

   + Email nhận đăng ký: canthowork85@gmail.com

   + Tiêu đề: Đăng ký nhận bản tin việc làm

   + Nội dung email: ID/email/số điện thoại mà dăng ký thành viên tại CanThoWork.com