Biểu phí đăng Hồ sơ ứng tuyển

BIỂU PHÍ HỒ SƠ ỨNG VIÊN


* Phí đăng hồ sơ lần đầu là 30.000 VNĐ.


* Phí cập nhật hồ sơ lên đầu trang là 1.000 VNĐ/lần


* Hiện tại CanThoWork.com đang miễn phí toàn bộ chi phí trong chuyên mục Hồ sơ ứng viên