Ưu đãi

CÁC ƯU ĐÃI HIỆN TẠI CỦA WEBSITE


* Thành viên giới thiệu đăng tin tuyển dụng đối với tin cố định trong 10 vị trí đầu tiên được tặng 100 đồng vào tài khoản, và tặng 50 đồng vào tài khoản đối với tin tuyển dụng ở vị trí thông thường.


* Thành viên nạp tiền lần đầu tiên đến 300 đồng trong tài khoản thành viên sẽ được tặng 100 đồng (khi nạp đủ 300 đồng trong tài khoản thành viên vui lòng liên hệ Ban quản trị để được xác nhận)